greenbiznes.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych, reklamowych i dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików.By dowiedziec sie wiecej o naszej polityce, mozesz sprawdzic nasz regulamin.

Regulamin Serwisu

Informacje ogólne

Serwis greenbiznes.pl jest portalem społecznościowym, skupiających wszystkich zainteresowanych wprowadzaniem w Polsce odpowiedzialnej społecznie i środowiskowo gospodarki, a także tych zainteresowanych czystymi technologiami oraz ochroną środowiska naturalnego.

Definicje:

 • Regulamin – jest to niniejszy dokument określający zasady uczestnictwa w Serwisie greenbiznes.pl, w szczególności prawa i obowiązku zarejestrowanych użytkowników serwisu, warunki świadczenia usług oraz odpowiedzialności firmy prsupport.pl za te usługi, także ochronę danych osobowych.
 • PRSupport.pl – jest to firma prsupport.pl, ul. Odkryta 67a/9, 03-140 Warszawa, Regon: 141310843, NIP: 792-147-47-94, właściciel serwisu www.greenbiznes.pl
  Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.greenbiznes.pl, którego właścicielem jest prsupport.pl

Postanowienia ogólne
 • Niniejszy regulamin określa prawne podstawy korzystania z Serwisu, zobowiązujące Użytkowników do ich przestrzegania. Każdy Użytkownik rozpoczynający korzystanie z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu
 • Zakazane jest publikowanie przez Użytkowników treści, które są zabronione przez ogólnie obowiązujące przepisy prawa oraz naruszające dobre obyczaje.

Warunki techniczne świadczenia usług

Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie: 
•    hardware,
•    połączenie z siecią Internet,
•    przeglądarkę internetową,

 

Warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 • Umowa o świadczenie Usług informacyjnych z Użytkownikiem zostaje zawarta w momencie wpisania przez Użytkownika w oknie przeglądarki odpowiedniego adresu internetowego (URL) wybranych przez niego stron WWW zawierających treści udostępniane w ramach Serwisu lub posłużenia się przez niego przekierowaniem do takich stron Serwisu. Umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje rozwiązana w momencie wyjścia przez Użytkownika ze stron Serwisu.
 • Korzystanie z usług świadczonych przez Serwis jest bezpłatne.
 • PRSupport.pl zastrzega możliwość wprowadzenia opłat za niektóre usługi dodatkowe

 

Prawa i obowiązki użytkownika

 • Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
 • Zakazane jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 • Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści sprzecznych z obowiązującym prawem.
 • Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.

Odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu
 • PRSupport.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie
 • PRSupport.pl zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 • PRSupport.pl zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Jednocześnie nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie będzie przebiegało bez wad, błędów, czy przerw, a także, że sprosta oczekiwaniom merytorycznym Użytkownika
 • Użytkownik zapewnia, że w zakresie odbioru jak i przesyłania informacji będzie korzystał z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
 • PRSupport.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu. W szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie ochrony zdrowia, zarządzania finansami, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu oraz wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.

Prawo własności intelektualnej
 • PRSupport.pl zwraca uwagę użytkowników na konieczność respektowania praw własności intelektualnej do materiałów umieszczonych w Serwisie
 • PRSupport.pl informuje, że Serwis zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia i grafikę, a przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.
 • Użytkownicy zapewniają, że jakiekolwiek korzystanie przez nich za pośrednictwem Serwisu z materiałów chronionych prawami autorskimi na rzecz osób trzecich, w tym ich kopiowanie, przesyłanie i publiczne udostępnianie w Internecie odbywa się za zgodą uprawnionych podmiotów. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem.
 • Poprzez udostępnianie materiałów za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy, wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku. Wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez podmiot zachowujący prawa autorskie do materiału.
 • PRSupport.pl zastrzega sobie prawo do redagowania, kopiowania oraz rozpowszechniania materiałów umieszczonych w serwisie z zastrzeżeniem podania źródła informacji.

Ochrona danych osobowych
 • PRSupport.pl zastrzega, że w przypadku korzystania z niektórych usług Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez PRSupport.pl zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Administratorem danych osobowych Użytkowników jest PRSupport.pl
 • Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług przez PRSupport.pl.
 • PRSupport.pl zastrzega, że w przypadku zgłaszania problemów związanych z korzystaniem z Serwisu, Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, z zastrzeżeniem prawa PRSupport.pl do przechowywania kopii takiej korespondencji.

Ochrona prywatności
 • PRSupport.pl w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
 • PRSupport.pl zastrzega, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań i zainteresowań.
 • PRSupport.pl gromadzi informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa na postawie obowiązującego prawa lub w przypadku uzyskania zgody Użytkownika.

Postanowienia końcowe
 • PRSupport.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej oraz administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego dokumentu.
 • PRSupport.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzania zmian i modyfikacji w niniejszym dokumencie. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian będzie równoznaczne z ich akceptacją.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w serwisie pod adresem http://www.greenbiznes.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=478&Itemid=82