greenbiznes.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych, reklamowych i dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików.By dowiedziec sie wiecej o naszej polityce, mozesz sprawdzic nasz regulamin.

Tematyka „jako taka”

Kwestia praw człowieka w biznesie staje się coraz ważniejsza. Zauważa ją coraz więcej międzynarodowych organizacji . Opracowane wspólnie z biznesem i opublikowanie w 2011 roku wytyczne ONZ stały się dla wielu firm wyznacznikiem, które pomogły wzmocnić procesy wewnętrzne zapewniające działanie z należytą starannością. Na szczęście w Polsce żyjemy w szczęśliwym kraju. U nas nie ma żadnych problemów wynikających z respektowania praw człowieka w biznesie. Przynajmniej, jak sądzę, nie widzi go Rzecznik Praw Obywatelskich.

Europejska Grupa Narodowych Instytucji ds. Ochrony Praw Człowieka (EG NHRI), do której należy polski Rzecznik Praw Obywatelskich, na wrześniowym posiedzeniu w Berlinie, uzgodniła plan działania w sprawie działalności biznesowej i praw człowieka. W spotkaniu grupy roboczej wzięło udział 20 przedstawicieli europejskich ombudsmanów, niestety zabrakło delegacji z Polski…

Plan (nazwany Berlińskim) zakłada, ze każda krajowa organizacja praw człowieka (NHRI) powinna zacząć integrować problematykę przestrzegania praw człowieka w działalności biznesowej do swoich planów strategicznych i programów. Krajowe organizacje powinny również rozpocząć monitoring zachowań firm z siedzibą na ich terytorium, oraz ustanowić krajowe badania oceniające postęp w pracach nad wprowadzeniem wytycznych ONZ w sprawie działalności biznesowej i praw człowieka (UN Guiding Principles on Business and Human Rights)[i]. Krajowe organizacje mają stać się także bardziej zaangażowane w zapewnienie wsparcia i pomocy dla domniemanych ofiar korporacyjnych nadużyć praw człowieka i rozwiązywania takich spraw we współpracy z przedsiębiorstwami. Dodatkowo Europejska Grupa członków NHRI zobowiązała się do "wszczęcia jednego konkretnego działania" w ciągu najbliższych 12 miesięcy, oraz dopracowania sprawozdania z postępów.

NHRI są jednymi z najnowszych dodatków do europejskiej regionalnej architektury praw człowieka. Są to niezależne instytucje działające na poziomie krajowym, w celu promocji i ochrony praw człowieka. Ich działalność opiera się na tak zwanych zasadach paryskich. Mają to być niezależne instytucje państwowe, założone w prawie krajowym, do pomocy i monitorowania wdrażania międzynarodowych standardów praw człowieka na poziomie krajowym. Ustanowione w 1993 roku zasady Paryskie to zestaw wytycznych, których zadaniem było ujednolicenie zasad tworzenia i skład instytucji praw człowieka. Choć ich realizacja na poziomie krajowym jest w gestii władz krajowych, istnieje kilka kluczowych elementów (zawartych w zasadach paryskich), które są wymagane dla sprawnego działania instytucji praw człowieka. Są to: solidne fundamenty w prawie krajowym, niezależność od rządu i posiadanie mandatu do promowania i ochrony szerokiego zakresu ochrony praw człowieka.

Na podstawie określonych kryteriów w grudniu 2009 r. okazało się, że z 27 państw członkowskich UE, 16 mają NHRI. Spośród tych 16 państw członkowskich, tylko dziesięć (w tym polski RPO) ma NHRI uznane za całkowicie zgodne z zasadami (Status A).

Międzynarodową koordynację prac organizacji narodowych zapewnia International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights (ICC). ICC obejmuje organizacje członkowskie, które są albo uznany za całkowicie zgodne z zasadami (status A) lub nie w pełni (status B). Organizacje o statusie C są akredytowane jako obserwatorzy.

Ich rola jest aktywnie wspierana na poziomie międzynarodowym przez OHCHR (Office of the High Commissioner for Human Rights), który zapewnia wsparcie instytucjom poprzez doradztwo ekspertów w sprawie ustawodawstwa, pomoc techniczną, a także pomoc materialną. Krajowe instytucje same były również aktywne w rozwoju własnej roli międzynarodowej. Istotnym elementem tego procesu jest rozwój czterech regionalnych sieci instytucji praw człowieka w Afryce, obu Amerykach, Azji i Pacyfiku oraz w Europie.

Działanie podjęte w Berlinie jest częściowo odpowiedzią na ogłoszenie przez ONZ w 2011 roku Guiding Principles on Business and Human Rights. Jednak jest także kontynuacją "Deklaracji Edynburskiej”, złożonej podczas 10. Międzynarodowej Konferencji Narodowych Instytucji Praw Człowieka w Edynburgu w 2010 roku. Zakłada ona, że krajowe organizacje będą kłaść równie duży nacisk na kwestie praw człowieka w sektorze przedsiębiorstw, tak na kwestie związane z naruszeniami przez państwa.

Polska nie była reprezentowana podczas spotkania w Berlinie. Na nasze pytanie o powody nieobecności przedstawiciela Rzecznika Praw Obywatelskich w spotkaniu uzyskaliśmy odpowiedź od Pana Zbigniewa Zaręby Dyrektora Zespołu Współpracy Międzynarodowej:z różnych względów Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich może uczestniczyć jedynie w wybranych konferencjach międzynarodowych poświęconych różnym aspektom praw człowieka, których wiele praktycznie codziennie odbywa się na całym świecie. Nie oznacza to jednak rzecz jasna braku zainteresowania tematyką jako taką”.

Chcieliśmy się dowiedzieć więcej na temat tej „jako takiej” tematyki. Niestety sądząc po odpowiedzi jaką otrzymaliśmy, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich nic nie robi lub prawie wcale, by zainteresować się kwestiami praw człowieka w działalności biznesowej w Polsce. Oczywiście rozumiem, że RPO działa w określonych ramach prawnych i swoje działania wypełnia ale wydaje się, że powinien szerzej angażować się w międzynarodową współpracę ombudsmanów w tak ważnym dla większości obszarze jakim są prawa człowieka w biznesie.

Na tej stronie można znaleźć nasze pytania i oświadczenie BRPO w całości.

Dla naprawdę wytrwałych.....

 


[i] Wytyczne mające na celu usprawnienie zarządzania tematyką praw człowieka na rynku pracy, w szczególności koncentrując się na: obowiązkach państwowych w zakresie zabezpieczenia ochrony praw człowieka; odpowiedzialności biznesu za przestrzeganie praw człowieka; zwiększeniu dostępu osób poszkodowanych do zadośćuczynienia.

Ostatnio zmienianyśroda, 17 październik 2012 15:09

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.