greenbiznes.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych, reklamowych i dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików.By dowiedziec sie wiecej o naszej polityce, mozesz sprawdzic nasz regulamin.

Zrównoważona produkcja kakao

b_200_0_16777215_00_images_stories_mars_inc.jpegWedług Mars Inc., jednego ze światowych liderów w produkcji czekolady, wdrożenie zrównoważonych metod pozyskiwania kakao, które zaspokoją ogromne zapotrzebowanie branży na ten surowiec, wymaga wielomiliardowych inwestycji w badania, niezależne certyfikacje i transfer technologii, umożliwiającej rozwój upraw.

Inwestycje prowadzone dotychczas przez pojedyncze firmy nie przyniosły oczekiwanych efektów. Zdaniem Mars, ścisła współpraca producentów czekolady niezbędna jest do objęcia pomocą znacznej części spośród około 5 do 6 milionów upraw kakao na świecie oraz zmaksymalizowania pozytywnego wpływu inwestycji na wydajność plantacji, tak, by jednocześnie nie narazić na szkody ograniczonych, naturalnych surowców.

Zrównoważenie produkcji kakao to przedsięwzięcie na wielką skalę, które wymaga ogromnych nakładów pracy i inwestycji na równie wielką skalęFirma Mars ogłosiła, że w 2011 roku przeznaczyła 30 milionów dolarów na inwestycje na rzecz zrównoważonej produkcji kakao. W poprzednich dwóch latach firma wydała na ten cel łącznie ponad 40 milionów dolarów. Kolejne inwestycje zostaną przeznaczone na realizację już uprzednio wdrażanych, lecz na mniejszą skalę, programów, skoncentrowanych na bezpośrednim wsparciu właścicieli upraw kakao, którzy są najważniejszym ogniwem w całym przemyśle. Firma Mars planuje lokować inwestycje o podobnej wartości przez całą dekadę.

W 2011 roku, zgodnie z założonym wcześniej planem, Mars Inc. udało się osiągnąć próg 10% wykorzystania kakao, pochodzącego z certyfikowanych upraw, do produkcji czekolady. Tymczasem w 2012 roku udział certyfikowanego surowca w produkcji przekroczy założoną wcześniej wartość 20% - dając tym samym firmie Mars pozycję lidera w tej dziedzinie.

Zgodnie z aktualnym stanem zamówień, Mars szacuje, że w całym 2012 roku zużyje blisko 90 000 ton certyfikowanego kakao.

Mars wzywa cały sektor do współpracy na rzecz wspólnych korzyści

"Wierzymy, że najlepszą drogą do zrównoważonej produkcji kakao jest partnerska współpraca z innymi, działającymi na rynku producentami, przedstawicielami władz, organizacjami certyfikującymi oraz organizacjami pozarządowymi," powiedział Barry Parkin, szef działu Globalnych Zamówień i Zrównoważonego Rozwoju w Mars Inc. (Procurementand Sustainability Head). "Aby niezbędne, miliardowe inwestycje odnosiły pożądany skutek, konieczna jest świadoma współpraca największych producentów. Tylko w ten sposób nasze działania osiągną znaczącą skalę. Biorąc pod uwagę, jak wiele dobrego zostało już zrobione, widać wyraźnie, że producenci traktują to wyzwanie bardzo poważnie. Jednak do osiągnięcia oczekiwanych przez wszystkich efektów konieczne jest połączenie sił we wspólnym wysiłku wszystkich przedstawicieli branży."

Ogłoszeniu danych i deklaracji współpracy towarzyszyła publikacja drugiego już, rocznego podsumowania „Zasad w Działaniu” Mars Inc., w którym szczegółowo przedstawiono biznesowe zobowiązania firmy oraz opisano, w jaki sposób w 2011 r. wcielano w życie Pięć Zasad Mars: Jakość, Odpowiedzialność, Wzajemność, Wydajność i Wolność, żeby poprawić jakości życia ludzi na naszej planecie. Mars Inc. pozostaje prywatną, rodzinną firmą, która niezmiennie dąży do celu ogłoszonego w 1947 roku przez Forresta E. Marsa Seniora - "tworzenia wzajemnych korzyści dla wszystkich interesariuszy".

Zgodność działania z tą zasadą wyraźnie uwidoczniła się w 2009 roku, gdy firma Mars podjęła zobowiązanie, że do 2020 roku 100% kakao wykorzystywanego do produkcji czekolady, pochodzić będzie z certyfikowanych upraw. Przedstawiciele firmy szacują, że w 2020 roku zapotrzebowanie na kakao osiągnie 4 miliony ton. Z tego powodu już dziś firma ponosi koszty inwestycji, przeznaczonych na badania, transfer technologii do producentów oraz certyfikację upraw, które w przyszłości pozwolą na zaspokojenie wzrastających potrzeb przemysłowych.

"Ożywienie sektora poprzez wsparcie około 5 do 6 milionów producentów kakao będzie wymagało miliardów inwestycji w ciągu najbliższych 10 lat - to wspólne zadanie dla wszystkich producentów," - powiedział Andrew Harner, Cocoa Vice President w Mars Inc. "Wsparcie rolników na taką skalę stanie się możliwe dzięki znacznym nakładom finansowym, wdrożeniu innowacyjnych programów i współpracy przedstawicieli przemysłu czekoladowego. Na przykład, program Wizja Zmiany (Vision for Change), realizowany przez firmę Mars, pomoże producentom kakao z Wybrzeża Kości Słoniowej unowocześnić metody upraw, wzmocnić ich społeczność i zwiększyć produkcję, a w konsekwencji poprawić ich sytuację ekonomiczną. Celem tego programu nie jest podniesienie konkurencyjności produktów firmy, ale zysk dla całego sektora produkcji. Dlatego życzylibyśmy sobie tworzyć go wspólnie z innymi producentami, zainteresowanymi w zapewnieniu zrównoważonej produkcji kakao."

Inicjatywa Mars Inc. na rzecz Zrównoważonej Produkcji Kakao koncentruje się na badaniach, certyfikacji upraw i bezpośrednio ukierunkowanych programach, mających na celu wzrost wydajności

Inicjatywa na rzecz Zrównoważonej Produkcji Kakao obejmuje 3 kluczowe elementy:

  1. naukowe badania nad sekwencjonowaniem i analizą genomu kakao, prowadzone we współpracy z firmą IBM oraz amerykańskim Ministerstwem Rolnictwa;
  2. dostarczanie najnowszych, technologicznych rozwiązań i metod upraw kakao w ramach programu Wizja Zmian;
  3. dalszą certyfikację upraw.

Mars współpracuje z trzema niezależnymi organizacjami, nadającymi certyfikaty: Rainforest Alliance, Fairtrade International oraz UTZ Certified.

W ramach programu Wizja Zmian, Mars Inc. dostarcza nowych, technologicznych rozwiązań przede wszystkim producentom z miejscowości Soubré z Wybrzeża Kości Słoniowej. Kraj ten jest największym, światowym producentem kakao, a najwięcej tego surowca dostarczają właśnie rolnicy z Soubré. Obecnie Mars pracuje nad utworzeniem na Wybrzeżu Kości Słoniowej Centrów Rozwoju Kakao (Cocoa Developement Centers), które będą dostarczać rolnikom sadzonek i technologii, wspomagających rozwój ich upraw. Firma ma nadzieję, że do 2020 roku działać będzie 75 ośrodków, które udzielą wsparcia 150.000 rolnikom.

Program Wizja Zmian zakończony zostanie sukcesem wtedy, gdy ekonomiczny sukces przełoży się na znaczącą poprawę jakości życia producentów. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez wzmacnianie całych społeczności oraz zwiększanie dostępu do publicznych i prywatnych funduszy, wspierających rozwój upraw. Podobne ośrodki mają wspierać rolników z Indonezji, Wietnamu i Filipin.

Dzięki inwestycjom w badania nad kakao, firma Mars zwiększa także wydajność drzew kakaowca. Głównym celem firmy jest wsparcie producentów w potrojeniu ich plonów, poprzez bardziej efektywne metody upraw, poprawę rolniczych technik i ulepszenie nawozów, które z kolei pozwolą im na potrojenie zysków i otworzą możliwości, jakich nie mieli dotychczas. Przez długi czas uprawy kakao traktowane były „po sierocemu”. Surowiec ten nie był poddawany badaniom, dzięki którym inne rośliny stały się bardziej wydajne. Dzięki swojemu brazylijskiemu ośrodkowi Center for Cocoa Science, Mars hoduje coraz bardziej wydajne, odporne na choroby i szkodniki sadzonki. W 2010 roku wspólnie z IBM oraz amerykańskim Ministerstwem Rolnictwa, Mars przeprowadził sekwencjonowanie i analizę genomu kakao. Wyniki obecnie są ogólnie dostępne dla wszystkich badaczy i zainteresowanych instytucji w Cocoa Genome Database.

Firma współpracuje także z międzynarodowymi, niezależnymi organizacjami certyfikującymi, aby mieć pewność, że inwestycje przynoszą korzyść jak najszerszej grupie producentów. Oprócz przyniesienia zysku dla powiększającej się społeczności właścicieli upraw kakao, współpraca z niezależnymi organizacjami, takimi jak Rainforest Alliance, Fairtrade International oraz UTZ Certified ma na celu także wypracowanie ważnych standardów pracy i wydajności. Przedstawiciele firmy Mars Inc. wierzą, że warunkiem powodzenia programu jest jednocześnie zrównoważenie produkcji kakao i zwiększenie jej wydajności, która przyniesie poprawę warunków życia rolnikom, ich rodzinom i całej społeczności.

Więcej informacji na temat działalności firmy Mars na rzecz zrównoważonego rozwoju sektora kakao można znaleźć na www.mars.com/cocoasustainability.

(mat.pras)

Ostatnio zmienianyczwartek, 11 październik 2012 10:56

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.